top of page


SPATIUM Geo
Şehir Haritalama
3D Arazi Modelleme, Sürü İHA Sistemi ile Kapsamlı Tarama

Screenshot_2.jpg

​Geo: SPATIUM VTOL insansız hava aracı ile yapılan tarama verileri ile haritalama yapan bir sistemdir. 3D Modeller ve çevre oluşturmak için tarama verileri işlenerek elde edilir.

Yöntemler;

  • Arazi Haritalama

  • 3D Modelleme

  • Fotogrametri

  • Bölgesel Yeniden Yapılandırma

Uygulama Alanları;

  • Belediyeler

  • Şehir Planlama

  • Özel Bölgeler

  • Maden Sahaları

  • İnşaat Alanları

bottom of page